Oprava klikové hřídele

Opravujeme, rovnáme a vyvažujeme klikové hřídele všech spalovacích motorů, včetně oprav klikových hřídelí motorů motocyklů a veteránů.

Postup opravy klikové hřídele

Oprava klikové hřídele začíná vizuální kontolou, kontolou házivosti, kontrolou poškození čepů a mazacích kanálů.

Dále následuje proměření klikové hřídele. Měříme průměr čepů a jejich oválnost, drsnost povrchu, dynamickou vyváženost a souosost, kontrolujeme zkroucení.

Následně provedeme magnetickou zkoušku a zkoušku ultrazvukem, zdali se v klikové hřídeli nevyskytují trhlinky.

Je-li kliková hřídel ohnutá, začíná oprava klikové hřídele vyrovnáním. Rovnání klikové hřídele probíhá na lisu pomocí speciálního přípravku.

Spolu s opotřebením motoru dochází i k opotřebení rotačních ploch klikových hřídelí. Plná funkčnost klikové hřídele se obnovuje broušením rotačních ploch na další opravárenský rozměr podle údajů výrobce. Pro rozměry po broušení jsou vyráběna i kluzná ložiska odpovídajících rozměrů.

Po opravě klikové hřídele přebroušením je nutné provést vyvážení digitální vyvažovačkou. Při vyvažování se odvrtává materiál na vyvažovacích závažích hřídele. Je nutné dosáhnout hodnot pod hodnotou maximální dovolené nevyváženosti, kterou udává výrobce motoru.

Poté, co je kliková hřídel vyrovnána, přebroušena a vyvážena, pokračuje oprava klikové hřídele kontrolou vůlí čepů hřídele v pánvích.

Ke klikovým hřídelím můžeme dodat též výbrusová ložiska, případně ojniční komplety.

Prováděné opravy

Při opravách klikových hřídelí nejčastěji provádíme tyto práce:

  • broušení klikových hřídelí
  • rovnání klikových hřídelí
  • dynamické vyvažování klikových hřídelí
  • opravy motocyklových klikových hřídelí
  • opravy klikových hřídelí veteránů

Klikovou hřídel lze zaslat do opravy dopravní společností. Stejně tak lze po opravě klikovou hřídel odeslat zpět k zákazníkovi.

Kontaktni formular

gdpr

7 + 15 =