GDPR

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu: Libor Holátko,V domcích 1121, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov, Česká Republika, IČ:12750395, (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jako je: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon v nezbytném rozsahu a to v souladu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.