Oprava bloku motoru

Opravy bloků motorů a především vrtání a broušení válců provádíme pro všechny druhy benzinových i dieselových motorů, včetně motocyklů.

Postup opravy bloku motoru

Při opravě bloku motoru vše začíná vizuální prohlídkou a zjištěním poškození. Měříme rovinnost dosedacích ploch a uložení klikového
hřídele. Dále zjišťujeme možné praskliny v bloku motoru. Nejčastější závady vyžadující opravu bloku motoru jsou způsobeny opotřebením kluzných ploch válců motoru. Během života motoru získávají válce na svém obvodu tvar oválu a po své délce tvar kužele. Největší opotřebení vyžadující opravu bloku motoru bývá v horní úvrati pístu, kde nejčastěji dochází k narušení olejového filmu. Největší opotřebení válců ve formě rýh svědčí o postupném zadírání motoru a lze jej nalézt u motorů špatně chlazených a špatně mazaných. V takovém případě je nutná nejen oprava bloku motoru, ale celková generální oprava motoru.

Při opravě bloku motoru je nutné válce proměřit dutinoměrem a zjišťuje se rozdíl mezi průměrem válce a pístu. Jestliže je vůle vyšši než přípustná, je nutné provést opravu bloku motoru vybroušením, případně vyvrtáním a následně honováním válců na požadovaný rozměr.. Při výbrusu se volí nejbližší větší opravárenský rozměr dle údajů výrobce. Po broušení se válce ještě honují a lapují, to znamená jemně dobrušují, čímž se zajistí perfektní povrch vnitřku válců. Pro takto vybroušený válec je poté vybrán píst příslušných rozměrů. U válce a pístu se musí shodovat rozměrová skupina, aby byla zaručena předepsaná vůle mezi pístem a válcem.

Z těchto důvodů dodáváme ke všem výbrusům pístní sady.

Prováděné opravy

Při opravách bloků motorů běžně provádíme tyto práce:

  • vrtání a broušení válců bloku motoru
  • vložkování válců bloku motoru
  • přebroušení roviny bloku
  • zahloubení pro přesah válců
  • oprava hlavního uložení pro klikový hřídel
  • oprava uložení vačkového hřídele
    vaření bloku (hliník a litina)
  • oprava všech závitů

Pro opravu bloku motoru lze blok do opravy zaslat dopravní společností. Stejně tak lze blok motoru i odeslat zpět k zákazníkovi po opravě.

Kontaktni formular

gdpr

11 + 7 =